Προσκόμιση Πράξη Συναίνεσης Σχετικά Με Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Για Όλους Τους Ποδοσφαιριστές Που Είναι Εγγεγραμμένοι Στα Σωματεία

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου. ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ Σας Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.19635/2018 έγγραφο της ΕΙΠ το οποίο σας κοινοποιήσαμε, για την εξασφάλιση όλων των εμπλεκομένων φορέων και προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών συνεπειών, θα πρέπει να προσκομίσετε στην ΕΠΣΗ τη πράξη συναίνεσης σχετικά με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους ποδοσφαιριστές ( με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία) που θα συνεχίσουν να ανήκουν στο Σωματείο σας έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.09.2018 αντί της 31.07.2018 ως αρχικά είχε ορισθεί. Στην περίπτωση που τα Σωματεία δεν…

Περισσότερα