Προσκόμιση Πράξη Συναίνεσης Σχετικά Με Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Για Όλους Τους Ποδοσφαιριστές Που Είναι Εγγεγραμμένοι Στα Σωματεία

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου.
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ
Σας Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.19635/2018 έγγραφο της ΕΙΠ το οποίο σας κοινοποιήσαμε, για την εξασφάλιση όλων των εμπλεκομένων φορέων και προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων μελλοντικών συνεπειών, θα πρέπει να προσκομίσετε στην ΕΠΣΗ τη πράξη συναίνεσης σχετικά με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους ποδοσφαιριστές ( με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία) που θα συνεχίσουν να ανήκουν στο Σωματείο σας έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.09.2018 αντί της 31.07.2018 ως αρχικά είχε ορισθεί.
Στην περίπτωση που τα Σωματεία δεν θα δύναται να προσκομίσουν συμπληρωμένα έντυπα για όλους τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους, δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις θα έχουν μόνο όσοι ποδοσφαιριστές αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις ΕΠΣ και την ΕΠΟ (π.χ. αν ένα Σωματείο έχει 150 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και προσκομίσει έντυπα για τους 100, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι 100 ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν το έντυπο).
Η ΕΝΩΣΗ μετά την προσκόμιση των εντύπων από τα σωματεία θα δημιουργήσει καταστάσεις με τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές του κάθε σωματείου, που αποδέχθηκαν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την ΕΠΣ και την ΕΠΟ και θα τις παραδώσει θεωρημένες στα Σωματεία.
Τα Σωματεία υποχρεούνται να προσκομίζουν τις ως άνω καταστάσεις μαζί με τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας στον Διαιτητή πριν από κάθε αγώνα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-

Αφήστε ένα σχόλιο