Παράβολα δήλωσης συμμετοχής πρωταθλημάτων-Κυπέλλου-Υποδομών

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Βάσει της απόφασης αυτής διαμορφώνονται τα ποσά των παράβολων ως εξής:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : 160 ευρώ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 150 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 150 ευρώ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 100 ευρώ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50 ευρώ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ: 60 ευρώ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: 30 ευρώ (για κάθε ομάδα).
Υπενθυμίζουμε ότι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές εφόσον δεν
εξοφληθούν οι οφειλές των σωματείων προς την Ε.Π.Σ.Ρ. σύμφωνα με το άρθρο 37
του ΚΑΠ και άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ                        ΤΙΤΟΣ ΧΝΑΡΗΣ

Αφήστε ένα σχόλιο