Πρόσληψη Προπονητή για τις Μικτές ομάδες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Προκειμένου η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου (Ε.Π.Σ.Ρ.) να προσλάβει προπονητή για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ της Ένωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 13.00.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Αίτηση προς την Ε.Π.Σ.Ρ. με πλήρη στοιχεία. (Υπόδειγμα υπάρχει στην Ε.Π.Σ.Ρ.)
2) Ταυτότητα προπονητή 3ετίας της Ε.Π.Ο. (τουλάχιστον ΟΥΕΦΑ Β΄).
3) Βιογραφικό σημείωμα.
4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5) Προτάσεις σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
6) Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάριο – βεβαιώσεις κ.λ.π.).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1) Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΠΟ.
2) Θα γίνει σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Σ.Ρ. και εργαζομένου η οποία θα κατατεθεί στη ΔΟΥ Ρεθύμνου και ότι άλλο προβλέπεται από το νόμο.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ρ

Αφήστε ένα σχόλιο