Προκήρυξη πρωταθλημάτων προεπιλογής Εθνικών Ομάδων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Τα πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Κ-14 και Κ-16 περιόδου 2018/2019. Άρθρο 1: Προκήρυξη /αρμοδιότητα 1.1. Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των μικτών/ αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ε.Π.Σ. – μελών της (εφεξής «Ομάδων») που μετέχουν στο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων. 1.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της δήλωσης συμμετοχής της ομάδας. 1.3. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί…

Περισσότερα